doodle-1

Një ndër projektet më të rëndësishme për Agjensinë tonë është bashkpunimi me Bashkinë Tiranë mbi promovimin e vlerave historike të vendit tonë. Në këtë projekt u përfshi Muzeu Kombetar dhe disa organizata arkeologjike të cilat kishin në thelb të tyre të nxjerrin në pah vlerat historike të vendit tonë dhe promovimin e këtyre vlerave me qëllim rritjen e numrit të turisteve të interesuar rreth turizmit historik dhe kulturor në Shqipëri. Fotot në display janë realizuar nga një ndër fotografët dhe Filmaker-et më në zë të momentit, Daniel Pupla, në bashkëpunim me Muzeun Kombëtar dhe balerinet e mirënjohur Enada Vaso dhe Gerd Vaso.

doodle-2

Interested To Get Our Featured Service